HARI TERBUKA GUNUNG BONGSU

Aktiviti terkini | 28 September 2019

Tempat Aktiviti:
Dewan Semai Bakti Gunung Bongsu

Tujuan :
Mengeratkan Jalinan Antara Penduduk Setempat Dan Pusat Internet.

Kelebihan Aktiviti :
• Mengeratkan hubungan komuniti
• Memperkenalkan perkhidmatan yang ada di Pusat Internet.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

"450">