PENGAWALSELIAAN DI ALAM SIBER

Aktiviti terkini |21 Februari 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Padang Meha, Kedah

Tujuan :
• Memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai kepentingan mengawal selia kendiri ketika menggunakan media sosial atau internet.

Kelebihan Aktiviti :
• Masyarakat diberi pendedahan mengenai jenis kesalahan yang selalu dilakukan di media sosial.
• Masyarakat lebih berhati-hati ketika menggunakan internet.
• Masyarakat mendapat pengetahuan tentang akta-akta yang boleh dikenakan pada pesalah alam siberBerikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :